Gastronomia-Turystyka-Rynek Pracy–Kwalifikacje – konferencja Rady w Warszawie

Jak w dobie post pandemii wygląda rynek rpacy w gastronomii zastanawiali się uczestnicy – odbywającej się 19 czerwca w Warszawie – konferencji „Gastronomia – Turystyka – Rynek Pracy – Kwalifikacje”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Turystyka we współpracy z Izbą Gospodarczą Gastronomii Polskiej wzięło udział ponad 80 osób.

Na wstępie członek Rady, a jednocześnie Przewodniczący IGGP – Jacek Czauderna w bardzo interesującej prezentacji przedstawił aktualną sytuację i problemy nurtujące branże gastronomiczną w Polsce.

Na temat szkolnictwa branżowego, kwalifikacjach w edukacji poza formalnej branży gastronomicznej, w tym powoływaniu BCU mówiła Urszula Blicharz z Ministerstwa Edukacji i Nauki, reprezentująca dyrektora P. Bartosiaka.

Następnie dyr. Departamentu Turystyki w MSiT dr Dominik Borek zaprezentował kwalifikacje sektora turystyki wprowadzone do ZSK. Omówił także system wprowadzania kwalifikacji do ZSK.

Kolejnym punktem był bardzo panel dyskusyjny prowadzony przez Józefa Ratajskiego, Wiceprzewodniczącego SRKT na temat „gastronomii, umocowania prawnego, zasobów kadrowych oraz potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych w branży”

Finałem bardzo ciekawej dyskusji był końcowy wniosek skierowany do MSiT oraz MEiN, MRiRW, IBE o zwołanie swego rodzaju „okrągłego stołu” poświęconego Gastronomii, ponieważ ilość problemów zgłoszonych w trakcie panelu wymaga takiego działania.

Następnie członkowie Sektorowej Rady – dr Mariusz Barczak i dyr. Zbigniew Stankiewicz zapoznali uczestników z wynikami badań prowadzonymi przez SRKT dotyczącymi współpracy szkół kształcących na poziomie średnim i wyższym z branżą gastronomiczną.

 Po krótkiej dyskusji Sekretarz Rady – Małgorzata Rafał przypomniała założenia konkursu “Pracodawca Jutra” zachęcając uczestników konferencji do udziału w tym projekcie. Równocześnie zwróciła uwagę na fakt zbliżającego się terminu zakończenia możliwości aplikowania w konkursie, a więc mobilizacji zainteresowanych.