Branżowe centra umiejętności – zobacz prezentację MEiN

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Departament Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki prezentacją dotyczącą utworzenia - w ramach Krajowego Planu Odbudowy 120 branżowych centrów umiejetność. branzowe-centra-kompetencjiPobierz

Zapotrzebowanie na kadry w turystyce wiejskie

 Zapraszamy do zapoznania się z prezentacja "Zapotrzebowanie na kompetencje w branży organizatorów turystyki oraz usługodawców turystyki wiejskiej" przygotowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowaną we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Turystyka …

IGHP: maj rozczarował hotelarzy – wyniki ankiety Izby

Aż 750 milionów złotych mogła stracić branża hotelarska w maju w efekcie ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów – wynika z najnowszego badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dane z ankiety przeprowadzonej wśród hotelarzy potwierdzają również spadek cen…

Działania Rady w obszarze edukacji i rynku pracy

Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska podsumowała dotychczasowe działania Rady w obszarze edukacji i rynku pracy. Prezentacja miała miejsce podczas konferencji naukowej "Kurs na edukacje w Turystyce" https://www.youtube.com/watch?v=H1yVciQq2Fo

Posiedzenie Rady: przyjęty regulamin i zmiany w rekomendacjach

Majowe posiedzenie Rady było jednocześnie jednym z elementów Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Kurs na edukację w turystyce”. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca - Hanna Zawistowska, która (po przedstawieniu porządku obrad), przedstawiła informację działaniach Rady podejmowanych od ostatniego posiedzenia. Najważniejszym…