Konferencja podsumowująca działalność Rady

25. września odbędzie się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  pt. ’’Innowacje w kształeceniu kadr sektora turystyki – podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka w latach 2016-2023”.

Zapraszamy do rejestracji

PROGRAM KONFERENCJI:

09.30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji.

10:00 – 10:30 Powitanie gości oraz przedstawienie programu – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska,

10:30 – 10.45 Otwarcie Konferencji – Sekretarz Stanu MSiT, Andrzej Gut-Mostowy

10.45 – 11:15 Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi na potrzeby szkolnictwa branżowego i ogólnego – Dyrektor Departamentu Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN – Mateusz Rafał

11:15 – 11:45 Współpraca z Sektorową Radą w zakresie kształcenia i kwalifikacji w ocenie  MSiT – Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT – dr Dominik Borek

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 SRKT – 7 lat współpracy, efekty działań w ocenie Partnerstwa Projektowego H. Zawistowska, J. Ratajski,  W. Burzyński. 

13:30 – 14:30  Wręczenie podziękowań Członkom i Interesariuszom Rady oraz wystąpienia zaproszonych gości

14:30 – 14:50 Koncepcja funkcjonowania Sektorowych Rad w nowej perspektywie projektowej – Dyrektor Departamentu Współpracy z Przedsiębiorcami  PARP

14:50 – 15:20  Perspektywa jutra, co dalej z Radami? Prezentacja wyników badań realizowanych z udziałem Członków i Interesariuszy Rady oraz przedstawicieli sektora edukacji przez Instytut Turystyki – dr hab. prof. AWF Jacek Olszewski

15.20 – 15.50  Przerwa na lancz

15:50 – 17:15 Otwarte Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka 

  1. Informacja o działaniach związanych z II edycją Olimpiady Umiejętności Hotelarskich
  2. Przedstawienie założeń badań i ekspertyz zrealizowanych przez

     Instytut Turystyki w Krakowie –  W. Burzyński, K. Mazanek, M. Barczak

3.  Dyskusja nad zadaniami stojącymi przed Sektorową Rada 

4.  Podsumowanie i zakończenie.

do rejestracji