Konferencja podsumowująca działalność Rady

25. września w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej odbyła się konferencja naukowa podsumowująca działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka w latach 2016-2023. Była to też okazja do wręczenia nagród „Zasłużony dla turystyki” oraz podziękowań za dotychczasową działalność członkom i interesariuszy Sektorowej Rady.

Spotkanie otworzył Prorektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH oraz Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominik Borek, który odczytał list od Sekretarza Stanu w MiST Andrzeja Guta-Mostowego.

Dyrektor Departamentu Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN – Mateusz Rafał omówił sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi na potrzeby szkolnictwa branżowego i ogólnego, natomiast Dominik Borek podsumował współpracę Rady z Departamentem Turystyki w minionych latach.

Przewodnicząca Rady – Hanna Zawistowska, oraz Wiceprzewodniczący Józef Ratajski i Wojciech Burzyński przedstawili podsumowanie działań rady w ostatnich 7 latach. Natomiast przedstwiciel Departamentu Współpracy z Przedsiębiorcami  PARP przedstawił koncepcję dalszego funkcjonowania Sektorowych Rad.

Ostatnią część konferencji wypełniła prezentacja dr hab. prof. AWF Jacka Olszewskiego. PRzedstawił on wyniki badań zrealizowanych wśród członków i interesariuszy Rady, przedstawicieli edukacji i samorządów dotyczące oceny funkcjonowania SRKT..