GASTRONOMIA – TURYSTYKA – RYNEK PRACY – KWALIFIKACJE – zapraszamy na konferencję

Już w poniedziałek 19.06 odbędzie się kolejna konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, połączona z otwartym posiedzeniem Rady. Tym razem tematem będzie sytuacji w sektorze gastronomii.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, Restauracja „Avangarda” – Budynek NOT, ul. Czackiego 3/5. Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje Rejestracja Zgłoszeń pod linkiem. Po konferencji odbędzie się otwarte posiedzenie Rady

PROGRAM KONFERENCJI 

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników konferencji.

10:30 – 10:40 Powitanie gości oraz przedstawienie programu – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska,

10:40 – 11:00 Otwarcie Konferencji – Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu MSiT, Marzena Machałek – Sekretarz Stanu MEiN

11:00 – 11:30 Branża gastronomiczna dziś oraz prognozy na przyszłość – Jacek Czauderna, Prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

11:30 – 12:00 Szkolnictwo branżowe, kwalifikacje w edukacji formalnej i poza formalnej branży gastronomicznej – Piotr Bartosik, dyrektor Departamentu Kwalifikacji i Kształcenia Kadr MEiN

12:00 – 12:30 Zadania MSiT w edukacji poza formalnej, kwalifikacje w sektorze turystyki, walidacja kwalifikacji – dr D. Borek Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT

12:30 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 14:00 Panel dyskusyjny nt. „Gastronomia, umocowania prawne, zasoby kadrowe, kwalifikacje deficytowe, potrzeby edukacyjne i szkoleniowe w branży” z udziałem następujących osób – dr Dominik Borek Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT, Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Kwalifikacji i Kształcenia Kadr MEiN, dr Ewa Flaszyńska Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRiPS, prof. Łukasz Arendt – Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Redaktor Naczelny Rynku Pracy, Jarosław Uściński – Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni,  przedstawiciel IBE,

Panel prowadzi – Józef Ratajski, Wiceprzewodniczący SRKT

14:00 – 14:40 Prezentacja wyników badań dotyczących współpracy szkół kształcących na poziomie średnim i wyższym z branża gastronomiczną prowadzonych przez Sektorową Radę – Zbigniew Stankiewicz, członek SRKT, dr Mariusz Barczak 

14:40 – 15:00 Prezentacja założeń Ogólnopolskiego Konkursu „Pracodawca Jutra” – Małgorzata Rafał – Sekretarz SRKT

15:00 – 15:45 Przerwa na lunch

15:45 – 17:15 Otwarte Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka 

  1. Informacja o działaniach Sektorowej Rady od ostatniego posiedzenia – H. Zawistowska, Przewodnicząca Rady 
  2.  Przedstawienie założeń badania funkcjonowania Rady skierowanych do członków rady pracodawców i sektora edukacji – dr hab. prof.AWF Jacek Olszewski

2. Informacja na temat aktualnych badań prowadzonych  przez Sektorową Radę  

a) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – H. Zawistowska

b) Instytut Turystyki w Krakowie –  W. Burzyński, K. Mazanek 

3. Dyskusja nad zadaniami stojącymi przed Sektorową Rada do końca realizacji projektu (wrzesień 2023), i co dalej?

4. Podsumowanie i zakończenie.