Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka


27 marca, podczas spotkania w krakowskim hotelu Nowotel Na początek zebrani zapoznali się z informacją na temat wyników badania dotyczącego barier współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami oraz możliwościami wykorzystania badań BKL do identyfikacji luki kompetencyjnej w poszczególnych branżach

Kolejnym punktem obrad była rekomendacja dotycząca kształcenia dla Sektora turystyki w podsektorze ,,Pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.
Analizując i oceniając potrzeby kompetencyjne dla podsektora turystyki (m.in. na podstawie badań i analiz własnych Rady, badania Bilans Kapitału Ludzkiego, rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz istniejących i opisanych kwalifikacji) przyjęto rekomendację do kształcenia w następujących zawodach: Pilot Wycieczek, Instruktor praktycznej nauki zawodu, oraz Animator Czasu Wolnego. Rekomendacja zawiera także przykładowy plan szkoleń oraz limity czasowe dla kształcenia w wyżej wymienionych zawodach.

Zebrani zapoznali także się z przedstawioną „Strategią Komunikacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka” Dokument przygotowany zgodnie z uchwałą podjętą na poprzednim posiedzeniu zawierał segmentację grup docelowych, opis celów oraz propozycje działań. Uwagi do dokumentu zostały przekazane podczas spotkania, a następnie uwzględnione zostały w finalnej wersji dokumentu.

Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski przedstawił informacje na temat przyjętych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zmian w budżecie projektu, oraz wynikających z tego faktu nowych aktywnościach Rady.