Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka

19.06 w Warszawie – po zorganizowanej przez Radę konferencji – odbyło się otwarte posiedzenie SRKT. 

Na wstępie Przewodnicząca – Hanna Zawistowska przedstawiła informacje o działaniach Sektorowej Rady od ostatniego posiedzenia, tj. od dn. 30.03.2023 r.

Dr hab. Jacek Olszewski przedstawił założenia badania dotyczącego funkcjonowania Sektorowej Rady. Badanie skierowane do Członków i Interesariuszy Rady oraz sektora edukacji. Rada przyjęła przedstawioną propozycje kwestionariusza ankiet. Określono termin zakończenia badania na 05.09.2023 r. zobowiązując autora do przedstawienia raportu na posiedzeniu Sektorowej Rady.

Krótką informacje o przygotowywanych badaniach realizowanych przez Sektorową Radę w związku z przedłużeniem jej działania do dnia 28.09.2023 r. przedstawiła Przewodnicząca Rady. Jednocześnie Rada została zapoznana z założeniami wydawnictwa podsumowującego funkcjonowanie SRKT od 2016 roku.