O związku

Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan  należy do grona najstarszych związków branżowych, skupionych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Naszą działalność rozpoczęliśmy jesienią 2002 roku.

Biura turystyczne, to dziś wyłącznie firmy prywatne, prywatni pracodawcy. Nasze problemy: zbyt sztywny kodeks pracy, skomplikowany i nadmierny fiskalizm, złe funkcjonowanie instytucji gospodarczych obsługujących biznes, zbyt częste zmiany przepisów – są bliskie problemom innych firm prywatnych. Borykamy się też z branżowymi uciążliwościami: nadmiernie zróżnicowanymi podatkami w obszarach działalności biur podróży, niezrozumiałymi relacjami  podatkowymi hotel-biuro turystyczne, komplikacjami z podatkiem VAT, różnorodnymi interpretacjami przepisów przez organy skarbowe, nieuczciwą konkurencją.

Dalszy rozwój przedsiębiorstw turystycznych wiąże się z rozwojem infrastruktury, dostosowywaniem się do nowych zasad gospodarczo-społecznych, oczekiwań i wymogów klientów, z dobrymi relacjami pracodawca – pracownik. Szukać właściwych rozwiązań jest na pewno łatwiej na forum wspólnej organizacji, powołanej do reprezentowania naszych odrębnych ale i wspólnych dla wszystkich pracodawców, problemów.

[wpgmza id=”1″]