Władze związku

W związku z śmiercią członka Rady Nadzorczej  Włodimierza Kolata nowym członkiem Rady  z dniem 30.01 2021 został Zygmunt Modzelewski.
W związku z śmiercią członka Rady Nadzorczej Mieczysława Zukowskiego z dniem 16.04 nowym członkiem rady został  kol Marcin Żukowski

Rada Nadzorcza:

Małgorzata Chechlińska Przewodnicząca
Jan Korsak
Roman Mandyna
Anna Klimczak
Ewa Kowalska Kaczor

Zarząd:

Józef Ratajski – Prezes
Andrzej Szymański
Marek Migdal