SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z PRZEWODNIKAMI GÓRSKIMI W ZAKOPANEM

19 lipca odbyło się w Zakopanem spotkanie konsultacyjne na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kierowane do przewodników tatrzańskich i wysokogórskich. Przedstawiciele stowarzyszeń przewodnickich dyskutowali o modelu przewodnika górskiego w kontekście istniejących regulacji,  a także opisu tej kwalifikacji dla ZSK. Przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych z Panią Katarzyna Królik na czele sterowali dyskusja. Efektem tej konsultacji jest zbliżenie stanowisk środowiska przewodnickiego odnośnie jego funkcjonowania w przyszłości. Oprócz regulacji ustawowych do ZSK powinny być wprowadzone kwalifikacje cząstkowe dla przewodnictwa wysokogórskiego tzw. technicznego w odróżnieniu od przewodników górskich (tatrzańskich, beskidzkich, sudeckich) nastawionych na krajoznawcze oprowadzanie po górach, którzy maja zagwarantowane miejsce w ZSK, jako uregulowane zawody. Ze strony Rady ds. Kompetencji Sektor Turystyka w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zespołu ds. Przewodników Turystyczny i Pilotów Wycieczek dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek.