ZSK w Turystyce – kompendium wiedzy

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczone zostały zebrane i uporządkowane informacje na temat Turystyki w Zintegrowanym systemie Kwalifikacji. Znajdziemy tam m.in. informacje na temat funkcjonujących już w ramach ZSK kwalifikacji, wnioski pozytywnie rozpatrzone przez Ministerstwo, które zostaną włączone do ZSK zgodnie z procedurą a także listę aktualnie rozpatrywanych wniosków.

Pełna informacja dostępna jest pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/zintegrowany-system-kwa/turystyka/2641,Zintegrowany-System-Kwalifikacji-w-Turystyce.html