Kurs na Edukację w Turystyce

Startuje program: „RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo”

Szkolenia dotyczące podnoszenia kompetencji sektora turystyki w procesie stanowienia prawa „RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo”

FORUM TURYSTYKI REGIONÓW wraz z partnerami: Związkiem Pracodawców Turystyki LEWIATAN oraz Izbą Turystyki RP uruchomiło cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki, których celem jest wzmocnienie wiedzy eksperckiej w zakresie niezbędnym do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce. 

Projekt realizowany jest w ramach projektu wdrażanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Szkolenia ruszyły w maju i potrwają do listopada 2022 roku. Zwieńczeniem działań będzie cykl szkoleń w ramach X jubileuszowej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, które odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2022r w Łodzi. 

„RAZEM możemy LEPIEJ kształtować prawo” jest programem szkoleniowym, stworzonym na potrzeby rozwoju kompetencji prawnych w branży turystycznej. Działania projektowe dedykowane są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z sektora turystyki z całej Polski.

Na całym świecie turystyka ma ogromne znaczenie jako interdyscyplinarny obszar aktywności obywatelskiej i oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Wg danych portalu NGO.pl w Polsce jest zarejestrowanych ponad 6600 NGO, które mają słowo „turystyka” wpisane w nazwę swojej organizacji, co wskazuje, że organizacje te działają w obszarze szeroko rozumianego sektora turystyki. Wśród nich są zarówno małe organizacje hobbystyczne jak i duże o charakterze branżowym. Podmioty te mają prawo, a nawet obowiązek, uczestniczyć w procesie kreowania warunków dla rozwoju sektora turystyki w Polsce. Szczególną rolę w tym zakresie mają Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, izby gospodarcze sektora turystyki oraz stowarzyszenia branżowe. Niniejszy projekt ma na celu wsparcie wszystkich NGO zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju polskiej turystyki, poprzez przekazanie im wiedzy eksperckiej zwiększającej efektywność ich udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce – mówi Prezes Forum Turystyki Regionów – Marek Migdal i zaprasza do udziału w projekcie. 

Projekt „RAZEM możemy LEPIEJ kształtować prawo” ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 części: szkoleń grupowych w zakresie czterech obszarów tematycznych do wyboru w każdym województwie w Polsce, doradztwa i konsultacji indywidualnych oraz szkoleń i warsztatów specjalistycznych, prowadzonych podczas X jubileuszowej edycji Gremium Ekspertów Turystyki. Działania szkoleniowe 
i warsztaty rozpoczęły się już w maju i będą trwać do listopada 2022 roku. Swoją tematyką obejmują: stan aktualny i kierunki zmian prawa w turystyce, podstawy procesu stanowienia prawa, gromadzenie danych i weryfikacja ich wiarygodności w turystyce oraz analiza i przetwarzanie zgromadzonych danych. Jednocześnie, w ramach projektu, każdy uczestnik ma możliwość wybrania szkoleń 
o określonej tematyce w dowolnym województwie i terminie: zarządzanie i jego wpływ na stanowienie prawa, prawo – obszary, procesy i standardy, ekonomia i analiza finansowa oraz polityka – narzędzie kreowania rozwoju. Szczegółowe informacje na temat szkoleń, jak również formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie poświęconej projektowi https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, zapraszamy do zgłoszenia chęci swojego udziału w szkoleniach, za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Projekt współrealizowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022. 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/