ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 3/2023

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie                    o cenę usługi dotyczącej: organizacji konferencji ,”Innowacje w kształceniu kadr sektora turystyki-Podsumowanie działań SRKT” miejsce konferencji Warszawa SGH planowany termin wrzesień 2023

I. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

POBIERZ PLIKI