I OGÓLNOPOLSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ „TAK – SPRAWNI W ZAWODZIE”

W dniach 01.04-04.04.2019 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu odbył się pod Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki I Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej „Tak – sprawni w zawodzie”. Konkurs sfinansowany został ze środków Ministerstwa i Turystyki oraz przy wsparciu środków przyznanych przez Starostę Powiatu Kołobrzeskiego.
Celem konkursu było m.in.: rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań branżą hotelarską, wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształtowanie postaw tolerancyjnych oraz zapewnienie uczestnikom przeżycia dobrej zabawy integracyjnej.
Uroczystość otwarcia konkursu uświetnili swoja obecnością: Pani Helena Rudzis – Gruchała Członek Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego ,P ,Pan Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektor Turystyka., Pan Bogusław Ogorzałek – Wicekurator Oświaty Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Iwona Szałkowska – Główny Specjalista do spraw edukacji kadr dla turystyki Departamentu Turystyki w MSiT, Pan Ryszard Wożniak Prezes Reginalnego Stowarzyszenia Turystyczno – Uzdrowiskowego, Pani Grażyna Sobieraj – Prezes firmy GRAPIL, Pani Agnieszka Maszner – Dyrektor Finansowy Prezes Grand Balttic Sp.z o.o.
W zmaganiach uczestniczyło 27 uczniów przy wsparciu ich opiekunów ze szkół z całej Polski. Pierwszym zadaniem było napisanie testu, co pozwoliło wytypować do części praktycznej finałową piętnastkę. W kolejnym etapie Konkursu, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności związane z pracą służby pięter.


W trakcie konkursu uczniowie wzięli udział w warsztatach z nakrywania stołu – IMPRO STYL, warsztatach cukierniczych oraz gastronomicznych. W czasie wolnym mieli okazję poznać uroki miasta Kołobrzeg pod czujnym okiem przewodnika oraz popłynąć w rejs statkiem po morzu.
I miejsce zdobyła Agata Reiter-uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, II miejsce Donata Olędzka – uczennica Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 Dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braillea, III miejsce Adrian Okunek – uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, IV miejsce Patryk Palenciuk – uczeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!