//Zapotrzebowanie na kadry w turystyce wiejskie

Zapotrzebowanie na kadry w turystyce wiejskie

 Zapraszamy do zapoznania się z prezentacja „Zapotrzebowanie na kompetencje w branży organizatorów turystyki oraz usługodawców turystyki wiejskiej” przygotowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowaną we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Turystyka