Zmiany w składzie Rady

Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda dokonał zmian w składzie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka.

Nowymi członkami zostali:

  • Michał Tkaczyk – Hotel Bristol Luxury Warszawa
  • Jacek Czauderna – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej
  • Wojciech Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie
  • Anna Salamończyk-Mochel – Polska Organizacja Turystyczna
  • Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżewski – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  • Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Forum Turystyki Regionów

Swoją pracę na rzecz Sektorowej Rady zakończyli natomiast:

Stanisław Gawroński – Hotel GROMADA w Warszawie
Adam Chrząstowski – HoReGa EXPERT Wojciech Fronczak
Zbigniew Głąbiński – Forum Turystyki Regionów
Piotr Mielec – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Dziękujemy dotychczasową pracę w radzie odwołanym członkom. Natomiast nowo powołanym życzymy sukcesów i owocnej pracy.