Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego – raport MiST

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało raport pt. „Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego” na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców przeprowadzonego w 2016 roku.

Z raportu wynika, że prawie 61 procent pracodawców (131 ankietowanych), zatrudniło w ostatnich dwóch latach absolwentów szkoły zawodowej bezpośrednio po zakończeniu przez nich edukacji. Najbardziej otwarci na zatrudnianie absolwentów okazali się przedsiębiorcy z branży hotelarskiej i gastronomicznej, najmniej – turystycznej, gdzie udział zatrudnianych absolwentów stanowi niecałe 46 procent.

Ankietowani wskazali potrzebę zatrudnienia 199 pracowników, czyli o 146 procent więcej niż czasie poprzedniego badania w 2013 roku. Najwięcej ofert pracy (59) skierowanych było do kelnerów. Badani przedsiębiorcy zadeklarowali też potrzebę zatrudnienia: 33 recepcjonistów, 28 kucharzy, 17 pomocy kuchennych i 14 pokojowych.

Pracodawcy deklarowali, że najchętniej zatrudnią kogoś po szkole policealnej (97 respondentów), studiach (36), szkole zawodowej (32) i liceum ogólnokształcącym (28). Co ciekawe, w odniesieniu do poprzedniego badania z 27 do 19 procent zmalała liczba pracodawców chcących zatrudnić absolwentów uczelni, a z 5 do 14 procent zwiększyła się liczba poszukujących pracowników z ukończonym liceum. Zdaniem 64 procent ankietowanych najlepiej jest, gdy pracownik ma wykształcenie kierunkowe.

Według badanych przedsiębiorców za zatrudnianiem absolwentów szkół zawodowych przemawiają przede wszystkim wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki (80 ankietowanych), zaangażowanie (71), brak nawyków wyniesionych z poprzedniego miejsca pracy (37), młody wiek (26) i preferencje podatkowe (14). Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim badaniem zmniejszyła się liczba ankietowanych, którzy jako powód zatrudniania absolwentów podali możliwość płacenia im niższych pensji (spadek z 32 do 12 wskazań).

Przedsiębiorcy deklarują, że od starających się o pracę oczekują przede wszystkim umiejętności mówienia w języku obcym(66 procent), odpowiedzialności (47 procent), zaangażowania (46 procent), uczciwości (45 procent), wysokiej kultury osobistej i dyspozycyjności (44 procent), komunikatywności (40 procent) i umiejętność pracy w zespole (38 procent).

Autorzy raportu zauważają również, że pracodawcy dysponują niewielką wiedzą na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Znajomość standardu i przebiegu tego testu potwierdziło 69 ankietowanych, choć egzaminy są przeprowadzane od 2003 roku.

W drugiej edycji badania (pierwsza została zrealizowana w 2013 roku) wzięło udział 284 przedsiębiorców, ale do raportu zakwalifikowano ankiety 199 z nich. Badanie on-line, które przeprowadzono w trzecim kwartale 2016 roku, dotyczyło planów i preferencji kadrowych w całym 2016 roku. Najwięcej odpowiedzi przesłali przedstawiciele hoteli (39 procent), turystyki (37 procent) i gastronomii (24 procent). Największą grupę stanowili przedsiębiorcy zatrudniający do 5 pracowników (23 procent), ale spory udział w badaniu przypadł też firmom zatrudniającym od 20 do 50 ludzi i powyżej 50 ludzi (po 20 procent)

cały raport można pobrać tutaj.