Rynek pracy w sektorze turystyki po pandemii. Zapisz się na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Rynek Pracy w Sektorze Turystyki po pandemii – współpraca z Sektorem Edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego”odbędzie się dnia 16 marca 2022 r. przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w formule hybrydowej przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, na którą zaprasza Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki oraz Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, proszone są o uzupełnienie danych w formularzu zgłoszeniowym. 

PROGRAM KONFERENCJI

09.45 -10.00  – Logowanie uczestników konferencji.

10.00 – 10.05 – Powitanie gości – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – dr hab. Hanna Zawistowska prof. SGH, 

10.05 – 10.15 – Otwarcie konferencji  – Minister Rodziny i Polityki Społecznej –  Marlena Maląg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  –  Andrzej Gut-Mostowy

10.15 – 10.20 – Przedstawienie przez moderatorów programu konferencji, zasad funkcjonowania systemu oraz udziału w dyskusji.

10.20 – 10.45 – Wystąpienie Przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – dr hab. Hanny Zawistowskiej nt. Funkcjonowania rynków pracy branż turystycznych w świetle badań prowadzonych przez SRKT.

10.45 – 11.05 – Zmiany na rynku pracy w turystyce w wyniku wpływu COVID -19 – dr Ewa Bąk – Filipek – Departament Turystyki  MSiT

11.05 – 11.10 – Pytania

11.10– 11.30 –  Współpraca sektora edukacji z branżą w zakresie kształcenia zawodowego –narzędzia do  dobrych praktyk i staży zawodowych – Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji    i Kształcenia Zawodowego MEiN  – Piotr Bartosiak

11.30 – 11.35 – Pytania

11.35 – 11.50 – Digitalizacja edukacji jako szansa na rynku pracy w sektorze turystycznym – Z-ca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEIN – Mateusz Rafał

11.50 – 11.55 – Pytania

11.55 – 12.10 –  Przerwa

12.10 – 12.30 – Prezentacja opinii sektora turystyki dotyczących dostosowania kształcenia  na poziomie wyższym dla sektora,  wynikających z badań prowadzonych przez  Instytut Turystyki  – dr Bartłomiej Walas

12.30 – 12.35 – Pytania

12.35 – 14.00 – Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców Interesariuszy Rady na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w przedsiębiorstwie z udziałem – dr Ewa Flaszyńska Dyr. Departamentu Rynku Pracy w MRiPS, Prof. Łukasz Arendt – Redaktor Naczelny Rynku Pracy. – Redaktor Naczelny Rynku Pracy, przedstawiciel IGHP,  przedstawiciel IGGP,  przedstawiciel ITRP.                                           

14.00 – 14.20 – Stan zaawansowania rekrutacji do szkoleń rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Turystyka dla sektora – Przedstawiciel PARP oraz dr Mariusz Barczak

14.20 – 14.30 – Pytania

14.30 – 15.00  – Założenia reformy regulacji rynku usług hotelarskich, pilotażu i przewodnictwa –  Dyrektor  Departamentu Turystyki MSIT – dr Dominik Borek

15.10 – 15.20 –  Przerwa

15.20  – 16.30  – Otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka 

1. Informacja o działaniach podejmowanych przez SRKT w zakresie badań i inicjatyw związanych ze współpracą sektora edukacji i biznesu  – Przewodnicząca SRKT –  Hanna Zawistowska.           

2.  Rekomendacje wynikające z badań prowadzonych przez Radę adresowane do administracji państwowej – Przewodnicząca SRKT – Hanna Zawistowska.

3. Przyjęcie Planu działania SRKT na rok 2022 r. – Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia Rady oraz podsumowania Konferencji  Przewodnicząca SRKT – Hanna Zawistowska