Walne Zgromadzenie Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan

Za nami Walne Zgromadzenie Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan. W trakcie spotkania przyjęte zostało sprawozdania władz Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan z działalności w mijającej kadencji.

Podczas dyskusji zwracano uwagę na potrzebę zintegrowania środowisk i organizacji działających w branży turystycznej. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie jesienna konferencja planowana przez Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki.

W trakcie spotkanie prowadzona była dyskusja na temat współpracy pomiędzy ZPPT Lewiatan a Radą ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

Podczas WZ wybrano nową Radę Nadzorczą Związku oraz zaproponowano skład Zarządu, który na swoim pierwszym posiedzeniu oceni nowo wybrana Rada.