Lewiatan

WZA Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan. Poznaliśmy nowe władze związku

Wybory do władz, dyskusja programowa, w której uczestniczył Wiceminister Sportu i Turystki Andrzej Gut-Mostowy, a także uhonorowaniem odznaczeniem za „zasługi dla turystyki” Anny Klimczak oraz Mariusza Barczaka to najważniejsze punktyWZA Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan

W imieniu ustępującego zarządu obszerną prezentację z działalności Związku przedstawił Prezes Zarządu Józef Ratajski. Przedstawił on zaangażowanie Związku w działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, opowiedział o działaniach Związku w czasie pandemii, a bieżącej sytuacji finansowej i zmianach w składzie członkowskim.

W trakcie dyskusji zawracano uwagę min na następujące kwestię:

 • potrzebę prowadzenia badań porównywalnych na reprezentatywnej próbie, w ścisłe określonym czasie.
 • koniczność rozwiązania problemów sektora wynikających z sytuacji wojennej na Ukrainie, skutkującej anulacjami rezerwacji oraz wycofywaniem się turystów zagranicznych z naszego kraju. Wskazał na potrzebę wzmocnienia działań promocyjnych. Ważne, aby słowo bezpieczeństwo zamienić na Polską Gościnność i otoczyć przedsiębiorców wsparciem. Zasugerował, że termin zwrotu środków z tarczy finansowej PFR powinien być przesunięty na zakończenie sezonu turystycznego.
 • potrzebę zastąpienia utraconych turystów zagranicznych rynkiem krajowym.

Na koniec tej części, nastąpiła uroczystość wręczenia członkom Związku oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, honorowych odznaczeń – „Za zasługi dla Turystyki”. Przyznane przez MSiT odznaczenie, na wniosek ZPT Lewiatan, otrzymały następujące osoby: Pani Anna Klimczak oraz Mariusz Barczak Wręczenia odznaczeń dokonał obecny na obradach – Wiceminister Sportu i Turystki.

Po tej miłej chwili delegaci przyjęli sprawozdanie ustępującego zarządu i rozpoczęła się procedura wyborów władz związku. Do Rady Nadzorczej zgłoszono następujące osoby:

 1. Małgorzata Chechlińska – z wnioskiem o powierzenie funkcji Przewodniczącej Rady
 2. Jan Korsak
 3. Roman Mandyna
 4. Anna Klimczak
 5. Ewa Kowalska-Kaczor

Wszyscy kandydaci otrzymali akceptację conajmniej połowy delegatów i zostali wybranymi do Rady Nadzorczej Związku. Rada powierzyła obowiązki Przewodniczącej Pani Małgorzacie Chechlińskiej.

Następnie przystąpiono wyboru Zarządu Związku, zgłaszając następujących kandydatów:

 1. Józef Ratajski.
 2. Andrzej Szymański.
 3. Marek Migdal.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu Związku. Na wniosek Przewodniczącej Rady obowiązki Prezesa Związku powierzono Panu Józefowi Ratajskiemu – wyboru dokonano jednogłośnie.  Funkcje Wiceprezesów powierzono jednogłośnie Panom – Andrzejowi Szymańskiemu i Markowi Migdalowi. 

W trakcie dyskusji wskazano na potrzebę dalszego wsparcia przedsiębiorców, łącznie z przyjęciem Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian płatności PFR.  Uchwałę w przedmiotowej sprawie podjęto jednogłośnie.