Szacowanie wartości zamówienia na ekspercką usługę oceny zgłoszeń w konkursie „pracodawca jutra 2021”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zapytanie dotyczące rozeznaniu rynku. Dotyczy ono Szacowania wartości zamówienia na ekspercką usługę oceny zgłoszeń w konkursie „Pracodawca jutra 2021”. Szacowanie poprzedza postępowanie na zawarcie umów z ekspertami, którzy będą oceniać zgłoszenia w odpowiedzi na konkurs Pracodawca Jutra. 

Do szacowania zgłosić się mogą zarówno firmy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przedmiotem szacowania jest stawka netto za ocenę 1 zgłoszenia konkursowego. Szacunki zbieramy do 8 września. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu, które jest dostępne w linku: https://bip.parp.gov.pl/component/content/article/73461:szacowanie-wartosci-zamowienia-na-ekspercka-usluge-oceny-zgloszen-w-konkursie-pracodawca-jutra-2021

Odpowiadając na szacowanie prosimy o przedstawienie stawki netto za ocenę jednego zgłoszenia konkursowego, jak w poniższej tabeli. Prosimy wypełnić minimum jedną tabelę.

Szacunek proszę przesłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl do dnia 8 września 2021 r., wpisując w temacie wiadomości: „Eksperci oceniający zgłoszenia konkursowe”.