Rynek pracy w sektorze turystyki po pandemii

Jak wygląda rynek pracy w turystyce po pandemii? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji naukowej: „Rynek pracy w sektorze turystyki po pandemii – współpraca z sektorem edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego”.

Spotkanie – w formie hybrydowej zorganizowały wspólnie Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka wraz z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki

Jednym z kluczowych problemów z jakimi zmagają się wszystkie branże sektora turystycznego to niedobory kadr. W rzeczywistości post-pandemicznej, w której firmy turystyczne postrzegane są jako niestabilne istotne jest systemowe wsparcie ze strony instytucji państwa. 

W trakcie obrad przedstawiciele organów państwowych, środowisk naukowych i biznesowych poszukiwali rozwiązań dla problemu braku kadr turystycznych, który pogłębił się w dobie kryzysu sanitarnego. 

W czasie konferencji nawiązywano do trwającego obecnie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Prelegenci sugerowali, że uchodźcy mogliby wypełnić luki pracownicze na rynku, także w turystyce. Niezbędne jest jednak ich odpowiednie wdrożenie.

Wkrótce na naszej stronie dostępne będą nagrania z konferencji