Rozpoczeły się konsultacje w sprawie ankiety

Jednym z głównych kierunków działania Rady jest współpraca szkół z przedsiębiorcami. W ubiegłym roku prowadziliśmy prace mające na celu identyfikację:

  • dobrych praktyk,
  • barier prawnych dostosowywania kształcenia do aktualnych potrzeb przedsiębiorców,
  • barier współpracyz punktu widzenia przedsiębiorców.

Obecnie prowadzimy działania na rzecz pozyskania informacji na temat:

  • oceny stanu tej współpracy z perspektywy szkół,
  • barier utrudniających tę współpracę w rozbiciu poszczególne branże turystyczne.

Zapraszamy do zapoznania ze znajdującym się poniżej projektem ankiety  ankiety mającej na celu ocenę współpracy z perspektywy szkół.