Posiedzenie Rady 10.12.2021

Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. 10.12 2021 ponad 30 osób zalogowało się, aby uczestniczyć w kolejnym wirtualnym posiedzeniu. Tym razem poświęcone było ono z znaczniej mierze podpisaniu porozumienia o współpracy w organizacji „Olimpiady Umiejętności Hotelarskich” pomiędzy SGH w Warszawie a Konsorcjum Szkół Ho-Ga-Tur”.

Na wstępnie Przewodnicząca Rady – H. Zawistowska przedstawiła działania SGH w obszarze dostosowywania kwalifikacji do potrzeb przedsiębiorców z sektora turystyki – branży hotelarskiej w latach 2014-2021 (prezentacja w załączeniu).

Prorektor SGH prof. dr hab. Roman Sobiecki, zadeklarował pełną gotowość uczelni w zakresie współpracy w organizacji olimpiady. 

W imieniu Konsorcjum szkół Ho-Ga-Tur głos zabrał członek SRKT, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu – Zbigniew Stankiewicz, który przedstawił ramy organizacyjne olimpiady. Następnie dokonano uroczystego podpisania Porozumienia o współpracy w organizacji „Olimpiady Umiejętności Hotelarskich” pomiędzy SGH w Warszawie a Konsorcjum Szkół Ho-Ga-Tur”.

Zgodnie z przesłanym wcześniej porządkiem posiedzenia SRKT, w pkt. 3 – miała nastąpić prezentacja problematyki szkoleń dedykowanych nauczycielom praktycznej nauki zawodu, organizowanych przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Jednak z powodu zwołania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym samym czasie, pilnego spotkania dotyczącego nowych obostrzeń pandemicznych dla hoteli i udziału w nim osoby mającej uczestniczyć w posiedzeniu Rady – planowana prezentacja nie odbyła się. Natomiast Sekretarz Generalny IGHP zadeklarował przesłanie drogą mailowa założeń dotyczących szkoleń, wszystkim członkom posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady – J. Ratajski, nawiązując do współpracy szkół z przedsiębiorcami ponownie zaapelował o udział w trwającym obecnie naborze -Konkursie pt. „Pracodawcy Jutra”.