Dostosowanie edukacji w Polsce do potrzeb rynku pracy jako priorytet rozwoju

Zapraszamy do lektury opracowania „Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy w Polsce przygotowanego przez

Prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Misiołka, a wygłoszonego w formie referatu podczas konferencji Rady ds Kompetencji Sektora Turystyki: „Turystyka, Edukacja, Zatrudnienie”

Konferencja 22.05.2017 senator-1