Dobre praktyki w kształceniu zawodowym

Jednym z celów Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy środowisk biznesu i edukacji w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Jesteśmy bowiem przekonani, że tego typu edukacja nie może być realizowane w oderwaniu od rynku pracy. W związku z tym, iż głównym zadaniem edukacji zawodowej  jest  przygotowanie  młodych  ludzi  do  pracy,  musi  być  ona  podporządkowana mechanizmom i tendencjom na rynku pracy oraz   w   gospodarce.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
www.ekonom.kolobrzeg.pl

Szkoła należy do ścisłej czołówki polskich szkół ponadgimnazjalnych, zajmujących się najwyższej jakości edukacją zawodową w obszarach: administracyjno-biurowym, turystyczno-gastronomicznym, elektryczno-elektronicznym. Zespół działa od ponad 45 lat, nieprzerwanie zajmując czołowe miejsca w rankingach krajowych (np. Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – PERSPEKTYWY) i systematycznie poprawiając pozycje także w edukacyjnych inicjatywach szkół z krajów Unii Europejskiej, należących do Europejskiego Zrzeszenia Szkół Hotelarsko–Gastronomiczno–Turystycznych (AEHT) z siedzibą w Luksemburgu oraz zaprzyjaźnionych szkół zawodowych z Niemiec i Danii. Misją Szkoły jest kształcenie nowoczesnych, rozumiejących współczesny świat i swoją rolę w świecie odpowiedzialnych liderów biznesu, informatyki, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, turystyki, organizacji reklamy – przygotowanych zarówno do tego, by przewodzić innym, jak i do tego, by stale doskonalić i rozwijać własne umiejętności, wiedzę i talent w oparciu o nowoczesną bazę i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wspieraną działaniami zatrudnionych w szkolne: doradcy metodycznego, doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga.

Zobacz prezentację ZESPOŁU SZKÓL EKONOMICZNO-HOTELARSKICH w  Kołobrzegu.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

www.zse.com.pl

Zespół jest szkołą z długoletnią tradycją, wypracowanymi zasadami, jasno określonym celem, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.  Szkoła prowadzi kształcenie w następujących kierunkach:

1. Technik analityk
2. Technik ekonomista
3. Technik handlowiec
4. Technik informatyk
5. Technik logistyk
6. Technik organizacji reklamy
7. Technik spedytor

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi zostało powołane przez Samorząd Województwa Łódzkiego we wrześniu 2013 roku. W skład Centrum weszła istniejąca od 2007 roku Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Jesteśmy jedną z niewielu placówek specjalizujących się w kształceniu zawodowym osób dorosłych z Łodzi i regionu. Naszą pasją jest kształcenie w kwalifikacjach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i przygotowywanie słuchaczy do wykonywania przyszłych zadań zawodowych.