ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/21

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, prosi o wycenę usługi kompleksowej organizacji i obsługi konferencji w trybie on-line ,,Kurs na edukację w turystyce”, dla 70-80 osób w dniu 12 maja 2021 r. w godzinach 9.00-17.00.

I. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu wyceny wartości zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

II Szczegóły zamówienia:

Opis zamówienia 

Typ konferencji: online w gotowym studio streamingowym z udziałem tylko występujących i organizatorów. 

Termin:  12 maja 2021 r. w godzinach 9.00-17.00, w tym próby. 

Miejsce: Bydgoszcz  (studio online).

Liczba osób: 5-6 osób, w tym występujący. 

Liczba uczestników zdalnych: 70-80 osób.

W zakres zamówienia wchodzi: 

 • Wynajem gotowego studia do nagrań online.          

Wykonawca zapewni klimatyzowane studio nagrań z diodą (tło występujących, na całej szerokości sceny) i podestem, tak, aby podest pomieścił występujących (prelegenci i prowadzący) wraz z meblami scenicznymi. Szerokość sceny musi uwzględniać ustawienie foteli i mównicy z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

 • Streaming online wraz z obsługą. 

Wykonawca zapewni transmisje online na kanale z dostępem dla uczestników za pomocą dedykowanego linku. Wykonawca zabezpieczy odpowiednio szybki Internet.

 • Zabezpieczenie techniczne wydarzenia i obsługa techniczna i logistyczna wydarzenia; 

Wykonawca w studio zapewni odpowiednie ustawienie wszystkich elementów niezbędnych do przeprowadzenia konferencji online, w tym:

 1. Odpowiednie oświetlenie konferencji online; 
  • Odpowiednie nagłośnienie konferencji online;
  • Kamery do streamingu;
  • Urządzenie do transmisji – Licencjonowany system do streamingu. 
  •  Scena musi uwzględniać ustawienie foteli i mównicy z uwzględnieniem reżimu sanitarnego; 
  •  Meble: fotele, stoliki, branding konferencji. 
 •  Zapewnienie udziału i prezentacji 3-5 ekspertów /prelegentów w dziedzinie turystyki. Wypłata wynagrodzeń na podstawie umów 
 • Nagranie konferencji i relacja fotograficzna,

Wykonawca po zakończeniu, w terminie do 48 h. przekaże Zamawiającemu nagranie konferencji w całości oraz jej poszczególne części.
Wykonawca zapewni relację fotograficzną (ok.10 zdjęć ) z konferencji i dostarczy je do 48 godzin po zakończeniu wydarzenia. Fotograf wykona zdjęcia z poszczególnych części sesji, jak i każdemu prelegentowi. 

Rozliczenie konferencji 
Rozliczenie konferencji nastąpi na podstawie podpisania protokołu odbioru, po zakończeniu konferencji i przekazaniu materiałów filmowych i fotograficznych. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu konferencji protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

III. Termin składania ofert
Złożenie oferty do 15.04.2021 r. w biurze projektu:

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan
Aleja Prymasa Tysiąclecia 38, pok. 307
01-242 Warszawa
bądź  przesłanie na adres mailowy: e-mail: jratajski@ zptlewiatan.pl

IV. Osoba upoważniona do kontaktu:
Józef Ratajski
Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan
Aleja Prymasa Tysiąclecia 38, pok. 307
01-242 Warszawa
Tel:  601-284-197,
e-mail: jratajski@ zptlewiatan.pl