Rada ds. Kompetencji sektora turystyki

Co nowego w Radzie

[ic_add_posts category=’Rada ds. Kompetecji’]

Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji w Sektorze Turystyki, szkolnictwo branżowe – perspektywy rozwoju” – zgłoś się już dziś 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka uprzejmie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji w Sektorze Turystyki, szkolnictwo branżowe – perspektywy rozwoju”.  Konferencja …

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji w Sektorze Turystyki, szkolnictwo branżowe – perspektywy rozwoju” – zgłoś się już dziś  została wyłączona

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 3/2022

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie  o …

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 3/2022 została wyłączona

Branżowe Centra Umiejętności – rusza nabór zgłoszeń

15 września br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będąca Instytucją wspierającą Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiła w ramach KPO konkurs skierowany do przedstawicieli poszczególnych branż. Inwestycja …

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji | Możliwość komentowania Branżowe Centra Umiejętności – rusza nabór zgłoszeń została wyłączona

Kolejna spotkanie upowszechniające SRKT

Kolejne spotkanie upowszechniające Sektorowej Rady ds. Kompetencji odbyo się w Pułtusku. Połączone było ono z powołaniem Rady ds. Turystyki przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W pierwszej …

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji | Możliwość komentowania Kolejna spotkanie upowszechniające SRKT została wyłączona

Startuje Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program …

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Startuje Akademia Menadżera Innowacji została wyłączona

Nowy kurs: „Jak założyć własną firmę?” w wersji ukraińskojęzycznej jest już dostępny!

Już dziś, 29 lipca  na stronie Akademii PARP został udostępniony bezpłatny kurs w wersji ukraińskojęzycznej, dzięki któremu obywatele Ukrainy oraz osoby posługujące się językiem ukraińskim będą …

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji | Możliwość komentowania Nowy kurs: „Jak założyć własną firmę?” w wersji ukraińskojęzycznej jest już dostępny! została wyłączona

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 2/2022

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie …

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji | Możliwość komentowania ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 2/2022 została wyłączona

Rada obradowała na SGH

W gmachu Szkoły Głównej Handlowej odbyło się kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Było to pierwsze rod 2020 roku realne spotkanie Rady. W związku …

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji | Możliwość komentowania Rada obradowała na SGH została wyłączona

Aktualizacja rekomendacji nr. 4 Możliwe szkolenia językowe dla obywateli Ukrainy

W związku z napływem dużej liczby obywateli Ukrainy do Polski, którzy w istotny sposób mogą zasilić rynek pracy w sektorze turystyki w Polsce Sektorowa Rada …

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji | Możliwość komentowania Aktualizacja rekomendacji nr. 4 Możliwe szkolenia językowe dla obywateli Ukrainy została wyłączona

Startuje program: „RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo”

Szkolenia dotyczące podnoszenia kompetencji sektora turystyki w procesie stanowienia prawa „RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo” FORUM TURYSTYKI REGIONÓW wraz z partnerami: Związkiem Pracodawców Turystyki LEWIATAN oraz …

Posted in Aktualności, ZPPT Lewiatan | Możliwość komentowania Startuje program: „RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo” została wyłączona