Do pobrania

LOGO SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI TURYSTYKA

REKOMENDACJA2 NR 3/ 2019 SEKTOROWE RADY DS. KOMPETENCJI TURYSTYKA

REKOMENDACJA2 NR 2/ 20191 SEKTOROWE RADY DS. KOMPETENCJI TURYSTYKA

Strategia Komunikacji Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki

Zobacz informację o zasadach zwrotu kosztów

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży pociągiem

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży  samochodem

Plan Pracy Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki

Regulamin Rady z poprawkami, przyjęty na posiedzeniu w lutym 2018

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki za rok 2017

Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej w sprawie Sektorowej Rama Kwalifikacji w Sektorze Turystyka

Prezentacja: Rada ds. Kompetencji Sektor Turystyki

O Radzie – Informacja prasowa

Regulamin Rady

Plan pracy Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki