Prezentacja Rady w Opolu

Podczas Walnego Zgromadzenia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Józef Ratajski –  wiceprzewodniczący Rady ds Kompetencji Sektora Turystyki miał okazję zaprezentować  dotychczasową działalność Rady, przedstawić plany i możliwości współpracy pomiędzy OROT a Radą.

Podziękował także za zaangażowanie Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w dotychczasową działalność tego ciała. Przypomnijmy, że  Piotr Mielec – dyrektor Opolskiej Regionalnej  Organizacji Turystycznej jest aktywnym członkiem naszego zespołu ds. gastronomii.