Kurs na edukację w Turystyce – konferencja za nami

Za nami – zorganizowana w Wyższej Szkole Gospodarki – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kurs na Edukację w Turystyce”.

Spotkanie otworzyli: Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, prof. WSG dr Marek Chamot. –Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

Po oficjalnym otwarciu Przewodnicząca Sektorowej Rady – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska podsumowała dotychczasowe działania Rady w obszarze edukacji i rynku pracy.

Prawie 100 uczestników miało okazję wysłuchać wykładu wprowadzającego wygłoszonego przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera współautora raportu  pt, „Poza horyzont, kurs na edukację – przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Wiele uwagi poświęcono inicjatywom rządowym mającym wspomóc budowanie relacji pomiędzy biznesem a edukacją. Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEiN zaprezentował portal internetowy – infozawodowe.men.gov.pl – jako źródło informacji o zawodach i kształceniu zawodowym oraz współpracy z pracodawcami. Przedstawił także założenia projektu obejmującego utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności oraz projektu Kraina Zawodów. Dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRPiT przedstawiła funkcjonowanie Centralnej Bazy Ofert Pracy – staży, praktyk oraz portalu EURES.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi przez Radę rekomendacjami dotyczącymi szkoleń zawodowych. Temat zaprezentowali przedstawiciele Wyższej Skały Gospodarki – dr Mariusz Barczak oraz dr Robert Brudnicki. Temat kontynuowała Urszula Golec ”z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przedstawiła informacja o stopniu zaawansowania rekrutacji do szkoleń wynikających z rekomendacji.

Dr Tadeusz Burzyński przedstawił propozycje tematów szkoleniowych do rekomendacji wynikających z badań prowadzonych przez Instytut Turystyki w Krakowie, a Dorota Micek – Uniwersytet Jagiellońskiego w Krakowie przedstawiła założenia drugiego etapu badań badania Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze turystyki
Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja „Turystyka po pandemii – działania wspierające odbudowę i dalszy rozwój”– przedstawiona przez Dyr. Dominika Borka z Departamentu Turystyki MRPiT

Wkrótce na naszej stronie zaprezentujemy zapisy poszczególnych wystąpień.