ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU nr 3/21

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, prosi o wycenę usługi kompleksowej organizacji i obsługi…

Kongres Turystyki Społecznej

W jeleniogórskim hotelu Mercure miała miejsce pierwsza edycja Kongresu Turystyki Społecznej. Organizatorami tego jakże potrzebnego spotkania były: Fundacja Symbioza, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Dwa dni dyskusji podzielono na kilka paneli tematycznych…

Rusza VI edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. PARP doceni…

„Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z  zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Zgłoszenia można…

Branżowe centra umiejętności – zobacz prezentację MEiN

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Departament Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki prezentacją dotyczącą utworzenia - w ramach Krajowego Planu Odbudowy 120 branżowych centrów umiejetność. branzowe-centra-kompetencjiPobierz

Zapotrzebowanie na kadry w turystyce wiejskie

 Zapraszamy do zapoznania się z prezentacja "Zapotrzebowanie na kompetencje w branży organizatorów turystyki oraz usługodawców turystyki wiejskiej" przygotowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowaną we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Turystyka …