Działania Rady w obszarze edukacji i rynku pracy

Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska podsumowała dotychczasowe działania Rady w obszarze edukacji i rynku pracy. Prezentacja miała miejsce podczas konferencji naukowej "Kurs na edukacje w Turystyce" https://www.youtube.com/watch?v=H1yVciQq2Fo

Posiedzenie Rady: przyjęty regulamin i zmiany w rekomendacjach

Majowe posiedzenie Rady było jednocześnie jednym z elementów Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Kurs na edukację w turystyce”. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca - Hanna Zawistowska, która (po przedstawieniu porządku obrad), przedstawiła informację działaniach Rady podejmowanych od ostatniego posiedzenia. Najważniejszym…

Kurs na edukację w Turystyce – konferencja za…

Za nami - zorganizowana w Wyższej Szkole Gospodarki - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kurs na Edukację w Turystyce”. Spotkanie otworzyli: Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska,…

Baza Usług Rozwojowych krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dla przedsiębiorców wdrażających projekty szkoleniowo-doradcze wynikające z rekomendacji Rad sektorowych. Na filmach pokazano krok po kroku jak występować o wsparcie w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) Przedsiębiorcy mogą…

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/21

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, prosi o wycenę usługi kompleksowej organizacji i obsługi konferencji w trybie on-line ,,Kurs…