Posiedzenie Rady: przyjęty regulamin i zmiany w rekomendacjach

Majowe posiedzenie Rady było jednocześnie jednym z elementów Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Kurs na edukację w turystyce”. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca – Hanna Zawistowska, która (po przedstawieniu porządku obrad), przedstawiła informację działaniach Rady podejmowanych od ostatniego posiedzenia.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęci zmian w regulaminie Rady wynikających z sugestii PARP. Propozycja zmian została wcześniej przyjęta przez komitet sterujący Rady i rozesłana członkom wraz z informacjami o spotkaniu.  Zaktualizowany Regulamin Rady obowiązywać będzie od dnia 20 maja 2021 r.

Podczas posiedzenia Rady zaakceptowano zmianę 2 rekomendacji dotyczącą wprowadzenia do zakresu szkoleń, zagadnień objętych zakończoną 3 rekomendacją. Dr M. Barczak zobowiązał się do przygotowania propozycji zmian w celu przesłania zaakceptowanej propozycji Rady do PARP, w terminie do dnia 22.05.br.

Przedstawiciele WSM w Warszawie przedstawili w swojej prezentacji propozycję studiów podyplomowych – Zarządzanie Kryzysowe w Turystyce, mających się rozpocząć w nowym roku akademickim. Propozycja stanowi między innymi odpowiedź na rekomendację Rady w tym zakresie. Rada zaprasza również inne podmioty sektora edukacji do podjęcia podobnych działań.