Spotkaniu upowszechniające działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka BYDGOSZCZ 5.06.2019

Kilkadziesiąt osób z kręgów akademickich, biznesowych oraz edukacyjnych zdecydowało się na uczestnictwo Spotkaniu upowszechniające działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka które odbyło się na  Terenie Kampusu wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Na początku spotkania Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił zebranym cele działalności Rady, dotychczas zrealizowane projekty a także wskazał obszary, na  których koncentrowała się będzie działalność w najbliższych miesiącach. 

W drugiej części spotkania prof Tadeusz Burzyński zaprezentował wyniki bad „ opinii pracodawców nt. obecnych i przyszłych kompetencji kadr w pod sektorach turystyki”.