Zmiana regulaminu oraz nowa rekomendacja – najważniejsze decyzje po posiedzeniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka

Za nami przedostatnie tegoroczne spotkanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

Na początek posiedzenia  Przewodnicząca Rady prof. Hanna Zawistowska przedstawiła informację na  temat udziału Rady w konsultacjach na temat Białej Księgi „Białej księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”.

Członkowie Rady zadecydowali o przygotowaniu nowej rekomendacji dotyczącej szkoleń dla sektora turystyki, w związku z przyznaniem przez PARP nowych środków na ten cel. W związku z tym rada powierzyła wykonanie tego zadania Zespołowi składającemu się z Ekspertów i Członków Rady mających doświadczenie w przygotowaniu poprzednich rekomendacji.

Rada zdecydowała się wystąpić do PARP z wnioskiem o zmiany zapisów w budżecie projektu poprzez przesuniecie środków finansowych z innych zadań, z przeznaczeniem na przygotowanie rekomendacji szkoleń w 2020 r. zgodnie z wymogami PARP. . Koordynację zadań powierzono partnerowi projektu Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił zebranym wstępną koncepcję planu działań rady w roku 2020. 

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył zmian w regulaminie Rady. obejmujące: 

1. powiększenie możliwego maksymalnego składu rady do 35 członków

2. Włączenie do prac komitetu sterującego funkcji Pełnomocnika ds. Współpracy Międzynarodowej.

3l Wprowadzenia możliwości głosowania elektronicznego

Kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka odbędzie się 12. grudnia w Warszawie