Konferencja „EDUKACJA – KOMPETENCJE – RYNEK PRACY W TURYSTYCE – DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE” oraz posiedzenie Rady już 22.11

Przed nami kolejne wydarzenia organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Turystyka. Tym razem zaprosimy wszystkich na – odbywającą się w Auli 7 Szkoły Głównej Handlowej konferencję: „EDUKACJA – KOMPETENCJE – RYNEK PRACY W TURYSTYCE – DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE”

Spotkanie otworzy wykład inauguracyjny „ Edukacja dla potrzeb rynku pracy – doświadczenia  SGH” wygłoszony prze Piotra Wachowiaka Prorektor Szkoły Głównej Handlowej.

Głównym celem konferencji będzie przedstawienie szerokiemu audytorium działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka, pokazanie aktywności zadań oraz umocowania SRKT w systemie polskiej gospodarki. 

Bardzo interesująco zapowiada się przedstawienie pan europejskiej inicjatywy NTG – Alliance„Sojusz na rzecz współpracy i relacji pomiędzy edukacją a pracodawcami w sektorze turystyki”, którego dokona Sylwia Barbone  – Kierownik  Projektu NTG Bruksela „Sojusz na rzecz współpracy i relacji pomiędzy edukacją a pracodawcami w sektorze turystyki”  W projekt zaangażowanych jest 8 państw Unii Europejskiej

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
pt. „EDUKACJA – KOMPETENCJE – RYNEK PRACY W TURYSTYCE – DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE”
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 62
WARSZAWA, dn. 22 listopada 2019 r.
Aula7

8.30 – 09.45

Rejestracja uczestników

09.45. – 10.00

Uroczyste otwarcie – Prof. dr hab. Hanna Zawistowska – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

10.00 – 10.30

Wykład inauguracyjny „ Edukacja dla potrzeb rynku pracy – doświadczenia  SGH” – Piotr Wachowiak Prorektor SGH

10.30 – 10.50

Wystąpienie przedstawiciela PARP „Funkcjonowanie i zadania sektorowych rad ds. kompetencji w systemie polskiej gospodarki’’

10.50 – 11.20

Wystąpienie przedstawiciela IBE – Andrzej Żurawski „Kwalifikacje rynkowe i rola sektorowych rad w ich rozwoju – wnioski z raportów OECD w zakresie Strategii umiejętności 2030”

11.20 – 12.00

Wystąpienie przedstawiciela NTG – Alliance –Garbe Christyne  –  Projekt NTG Bruksela „Sojusz na rzecz współpracy i relacji pomiędzy edukacją a pracodawcami w sektorze turystyki” – projekt 8 państw Unii Europejskiej

12.00 – 12.20

Wystąpienie dr  Dominika Borka – Wicedyrektora Departamentu Turystyki  w Ministerstwie Sportu i Turystyki

12.20 – 13.15

Przerwa kawowa (podczas przerwy odbędzie się pokaz i prezentacja drinków bezalkoholowych „Herbata jej  zastosowanie” przygotowana przez Jerzego Czapoli z Centrum Szkolenia Barmanów.

13.30 – 13.50

Wystąpienie dr Tadeusza Burzyńskiego – Wiceprzewodniczącego Rady ds. Kompetencji Turystyka – „Potrzeby szkoleniowe obecne i przyszłe kadr turystycznych” –  najnowsze badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

13.50 – 14.10

Wystąpienie prof. Hanny Zawistowskiej – Przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka „Bariery we współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami na poziomie szkół średnich” (na podstawie Raportów Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka)

14.10 – 15.00 – Dyskusja i podsumowanie obrad

15.00 – 15.45 – Obiad

15.45 – 17.30 – Otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka  (wg odrębnego programu)

Powyższy program jest wstępnym programem może  jeszcze w części zostać zmodyfikowany prosimy niemniej o zarezerwowanie sobie tego terminu .