Upowszechnianie działań Rady podczas V Forum Hotelarzy IGHP

V Forum Hotelarzy Izby Gospodarczej Hotelarstwa Podlaskiego – było okazją do udziału Józefa Ratajskiego – Wiceprzewodniczącego Rady oraz Małgorzaty Rafał – Sekretarza Rady w panelu poświęconym projektom szkoleniowym oraz współpracy Sektorowej Rady z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.
Panel był jednocześnie spotkaniem edukacyjno-upowszechniającym działania Sektorowej Rady, na którym poza prezentacją działań Rady, przedstawiono rekomendacje do szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z COVID-19. W wyniku dyskusji uczestnicy poparli propozycje Sektorowej Rady w zakresie zmian procedur rozliczania szkoleń i poparli  potrzebę poszukiwania środków na przygotowanie Strategii dla przedsiębiorców.
W trakcie roboczej części Forum doszło do spotkania z Wiceministrem Rozwoju ds. Turystyki – Panem Andrzejem Gut – Mostowym oraz Wicedyrektorem Departamentu Turystyki – Panem Dominikiem Borkiem. Powrócono do złożonych wcześniej przez Radę wniosków dotyczących zmiany procedur rozliczeń szkoleń w ramach rekomendacji i przygotowania spotkania Kierownictwa Sektorowej Rady z Ministerstwem Rozwoju w celu omówienia wspólnych działań dotyczących ZSK, prowadzonych przez Radę oraz wypracowania modelu Strategii dla przedsiębiorców sektora turystyki.
Uzgodniono, że niebawem dojdzie do roboczego spotkania w przedmiotowej sprawie.
W V Forum uczestniczyli członkowie Rady: Józef Ratajski ,Krzysztof Szadurski, Wojciech Fronczak, Andrzej Burkiewicz oraz Małgorzata Rafał.