ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU nr 3/21

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, prosi o wycenę usługi kompleksowej organizacji i obsługi konferencji w trybie on-line/hybrydowym/ ,,Rynek Pracy w turystyce po Pandemii- Współpraca branża -Edukacja”, dla 70-80 osób w dniu 13 grudnia / 2021 r lub terminie późniejszym. w godzinach 9.00-16.00.

I. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu wyceny wartości zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.