Walczymy o zmianę systemu rozliczania projektów szkoleniowych

Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski uczestniczył w wideokonferencjach branży turystycznej z Wiceministrem i Kierownictwem Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju (łączenie cztery wideokonferencje).

Podczas spotkania z Wicepremier Panią Jadwigą Emilewicz zgłosił w imieniu Rady wniosek dotyczący zmiany procedur rozliczania projektów szkoleniowych. Spotkanie odbyło się 8  czerwca, a do obejrzenia zapisu z dyskusji z udziałem Pani Premier, zapraszamy na stronę Rady.

Wniosek ten został także złożony podczas zdalnego posiedzenia Rady Programowej Rad Sektorowych, zorganizowanego przez PARP oraz do Departamentu Turystyki MR.

Ponadto w imieniu Rady został złożony do w/w instytucji wniosek o wygospodarowanie środków,  z przeznaczeniem na opracowywanie strategii przedsiębiorstw turystycznych, wzbogaconych o wsparcie w narzędzia umożliwiające wdrażanie strategii, min. takie jak: zakupy oprogramowania do pracy zdalnej, czy urządzenia zabezpieczające w ochronie przed COVID – 19, itp.