Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka.

W piątek 22.06 w krakowskim Hotelu Europejskim odbyło się kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka. Otwierając spotkanie – Józef Ratajski przedstawił informację na temat funkcjonowania Rady, jej aktywności od ostatniego posiedzenia (luty 2018) oraz przedstawił jej najbliższe plany.
Prof. Hanna Zawistowska – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka przedstawiła zebranym projekt rekomendacji na temat kształcenia w branży turystycznej. Dokument powstał we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokument przyjęty został jednogłośnie.
Na koniec zebrani wysłuchali informacji na temat nowego wizerunku Rady, strony internetowej oraz działań informacyjnych.

Pobierz rekomendację