Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji w Sektorze Turystyki, szkolnictwo branżowe – perspektywy rozwoju” – zgłoś się już dziś 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka uprzejmie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji w Sektorze Turystyki, szkolnictwo branżowe – perspektywy rozwoju”. 

Konferencja pod Patronatem Ministra Sportu i Turystyki odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 r., podczas Gremium Ekspertów Turystyki w Łodzi (Hotel Ambasador Premium ul.  płk. Jana Kilińskiego 145, 90-315 Łódź).

W czasie konferencji pragniemy zaprezentować Rekomendacje Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka do szkoleń dla sektora turystyki, prezentacje Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące współpracy sektora edukacji z przedsiębiorcami. Ponadto przedstawimy wyniki II etapu „Badania Kapitału Ludzkiego w sektorze turystyka”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że po zakończeniu konferencji odbędzie się otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, na które również serdecznie zapraszamy (wg poniższego programu).

Zapraszając do udziału w konferencji załączamy link do formularza zgłoszenia

Program konferencji

09:00 – 09:40   Rejestracja uczestników konferencji.

09:40 – 10:00   Otwarcie konferencji, powitanie gości oraz przedstawienie programu konferencji- Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska

10:00 – 10.20   Informacja o głównych działaniach podejmowanych przez Sektorową Radę d.s Kompetencji Turystyka – Przewodnicząca Rady – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska

10:20 – 11:00 „Plan działań w zakresie kształcenia w szkolnictwie zawodowym na lata 2022- 2025”- Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEiN – dr Piotr Bartosiak

11:00 – 12:15   Gospodarka Turystyczna w ZSK  – kwalifikacje rynkowe dla sektora turystyki         „Czy kwalifikacje wpisane do ZSK zagrażają edukacji formalnej?” – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT –  dr Dominik Borek oraz przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych

12:15 – 12.30 Dyskusja

12:30 ­­ – 13:30 Przerwa, lunch

13:30 – 14:15 „Polska Rama Kwalifikacji a Sektorowa Rama Kwalifikacji w Turystyce  – wykorzystanie w edukacji i wdrażanie  Ramy w przedsiębiorstwach „  – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska oraz przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych

14:15 – 15:00   „Badanie Kapitału Ludzkiego  w sektorze turystyka” – przedstawienie wstępnych wyników drugiego etapu badań – dr Dorota Micek, Uniwersytet Jagielloński

15:00 – 15:20  „Rekomendacja Nr 4 do szkoleń w sektorze – zmiany związane z potrzebami rynku”         – dr Mariusz Barczak

15:20 – 15:30  Przerwa

15:30 – 17:15 Otwarte Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka –  Przewodnicząca SRKT – dr hab. prof. SGH – H. Zawistowska

1.  Funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji – prezentacja stanowiska dotyczącego dalszego modelu działania – przedstawiciel PARP.

2. Informacja na temat aktualnych badań prowadzonych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Turystyka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Instytut Turystyki w Krakowie.

3. Dyskusja nad zadaniami stojącymi przed Sektorową Rada ds. Kompetencji Turystyka w pierwszym półroczu 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji konferencji zamykającej działania SRKT w ramach projektu.

4. Podsumowanie i zakończenie.