Konferencja „PRAWNE ASPEKTY TURYSTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY”

W piątek 20.10 2017 w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie  odbyła się bardzo ciekawa konferencja na temat prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży.

W Konferencji wzięła udział Przewodnicząca  Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki prof. Hanna Zawistowska (SGH), która przedstawiła referat na temat „Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi imprez dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki”.

Organizatorzy konferencji poinformowali, że  w okolicach grudnia powinna pojawić się monografia obejmująca zaprezentowane na konferencji referaty (w formie artykułów) oraz kilka dodatkowych referatów, których m.in. ze względów czasowych nie można było już wprowadzić do programu.