„Pracodawca Jutra” składanie aplikacji przedłużone do 31 stycznia 2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że termin składania aplikacji do konkursu „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony. Nowy termin to 31 stycznia 2021 r.
(wcześniejszy termin 24 listopada br.).

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Aplikować można w trzech kategoriach:

* „Rozwój pracownika”
* „Dojrzałe kompetencje”
* „Ambasador Edukacji”

Wszystkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra [1]