ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 2/2022

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka dla  nteresariuszy sektora turystyki” –  dla 30-50 osób.

I. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania wyłonienia wykonawcy na realizację zadania w 2022 r roku. wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.