Działania Rady ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki (SRT)w obszarze identyfikacji i uzupełniania luk kompetencyjnych w obszarze turystyki zdrowotnej

Od maja 2017 w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki działa zespół zajmujący się definiowaniem luk kompetencyjnych w zakresie turystyki medycznej.

W ramach swojej pracy Zespół ten:

  • przygotował i przeprowadził badanie, którego celem było potwierdzenie lub zaprzeczenie występowaniu luki kompetencyjnej w obszarze turystyki zdrowotnej. Badanie miało charakter jakościowy i zostało przeprowadzone przy aktywnym udziale osób, deklarujących chęć współpracy (w szczególności – Moniki Knefel – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej” oraz dr. Adriana Lubowieckiego – Vikuk z AWF z Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Arkadiusza Buziewicza ).
  • Na podstawie wyników tego badania opracowano wstępną koncepcję opisu kwalifikacji osób sprawujących opiekę na turystą zdrowotnym.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z pracy zespołu: