Baza Usług Rozwojowych krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dla przedsiębiorców wdrażających projekty szkoleniowo-doradcze wynikające z rekomendacji Rad sektorowych. Na filmach pokazano krok po kroku jak występować o wsparcie w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Przedsiębiorcy mogą także korzystać ze wsparcia Infolinii BazyUsług Rozwojowych, która udziela wsparcia związanego z BUR w dni robocze w godz. 8.30-16.30 pod nr tel. 801 332 202 oraz 22 574 07 07
oraz e-mailowo (info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl). 

„Dodatnie pracownika do profilu Przedsiębiorstwa”

* „Rejestracja profilu przedsiębiorstwa w Bazie Usług
Rozwojowych”

* „Zapis na usługę użytkownika w Bazie Usług Rozwojowych”

* „Zapis na usługę przedsiębiorstwa z użyciem id wsparcia w
Bazie Usług Rozwojowych”

* „Zapis na usługę użytkownika z id wsparcia w Bazie Usług
Rozwojowych”

* „Rejestracja profilu operatora i nadawanie id wsparcia w Bazie
Usług Rozwojowych”

* „Zapis na usługę przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych”

* „Rejestracja konta w Bazie Usług Rozwojowych”