Zobacz publikację Rynek pracy w turystyce w świetle dostępnych badań.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Rynek pracy w turystyce w świetle dostępnych badań” przygotowanym na podstawie Raportu „Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających” przygotowanego przez: dr hab. prof. SGH Magdalenę Kachniewską oraz mgr Annę Parę.

Publikacja już wkrótce dostępna będzie w wersji drukowanej.