Spotkania w Opolu, Krakowie i Katowicach – aktywna końcówka roku Rady

Końcówka 2018 roku była dla Rady czasem bardzo intensywnych działań, szczególnie w obszarze upowszechniania edukacji oraz promocji dotychczasowej aktywności Rady.

Spotkania z szerokim gronem interesariuszy – przedsiębiorcami i administracją sektora turystyki, odbywały się zarówno w ramach spotkań Regionalnych Organizacji Turystycznych w Opolu i Katowicach , jak i w ramach spotkań izb branżowych – w Krakowie podczas konferencji organizowanej przez Krakowska Izbę Turystyki oraz we Wrocławiu z Dolnośląską Izbą Turystyki.


Na spotkaniach Radę reprezentowali Tadeusz Burzyński, Józef Ratajski, Małgorzata Rafał. Poza działaniami upowszechniającym Radę spotkania te były doskonałą okazją do zaprezentowania wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dyskusji w obszarze kształcenia dla potrzeb sektora turystyki.
W wyniku podjętych działań i spotkań sformułowano generalny wniosek, potwierdzony przez uczestników, o dalszej potrzebie kontynuowania tego typu spotkań, w jeszcze szerszym zakresie. Potrzeba to wynika z bardzo niskiego poziomu wiedzy branży turystycznej o zagadnieniach, którymi zajmuje się Rada.
Ponadto uczestnicy spotkań zwracali uwagę na brak informacji o Radzie w mediach branżowych oraz podnosili temat zwiększenia dostępu materiałów informacyjnych, np. elektronicznych za pośrednictwem organizacji, których są członkami.