XV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Hotelarskich, Gastronomicznych i Turystycznych

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Toruniu – w dniach 3-5 października 2018 r. – odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Hotelarskich, Gastronomicznych i Turystycznych – „Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście aktywnej współpracy z pracodawcami i oczekiwaniami rynku pracy”

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania aktywności Rady. Prof Hanna Zawistowska – przeprowadziła prezentację „Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście aktywnej współpracy z pracodawcami i oczekiwaniami rynku pracy – Korzyści i bariery współpracy szkół z przedsiębiorcami”

Podczas prezentacji omówiono działania Rady, wyniki dotychczas przeprowadzonych badań, oraz możliwości współpracy pomiędzy Radą a szkołami.

Wynikiem konferencji była podjęta na posiedzeniu Rady w Wieńcu Zdroju uchwała po zacieśnieniu współpracy z placówkami oświatowymi HoReCa poprzez m.in. stworzenie bazy szkół Ho-Ga-Tur zainteresowanych zacieśnieniem współpracy z Radą W oparciu o stworzoną bazę Rada będzie przesyłała zainteresowanym szkołom informację o realizowanych projektach.
Rada będzie zasięgała opinii zainteresowanych szkół na temat regulacji prawnych i polityki oświatowej w odniesieniu do szkół Ho-Ga-Tur oraz udzielała będzie patronatu tym szkołom w prowadzonych przez nie działaniach takich jak: olimpiady i konkursy itp.