ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 1/2023

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: organizacji konferencji ,”Gastronomia-Turystyka-Rynek Pracy-Kwalifikacje” miejsce konferencji Warszawa planowany termin czerwiec 2023