Potrzebujesz funduszy na rozwój firmy? Wniosek o dofinansowanie ze “Ścieżki SMART” możesz złożyć już od 21 lutego 

W lutym 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie ze “Ścieżki SMART” –pierwszego konkursu w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Już od 21 lutego aż do 12 kwietnia, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą złożyć wnioski o dofinansowanie. W ramach konkursu można pozyskać środkim.in. na rozwój przedsiębiorstwa w drodze prac badawczo-rozwojowych, cyfrowej i zielonej transformacji, a także jego internacjonalizacji i rozwoju kompetencji kadr.

Celem konkursu „Ścieżka SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. Dofinansowanie w ramach działania, prowadzonego przez PARP, mogą pozyskać firmy z sektora MŚP. W pierwszym naborze wnioski składać mogą indywidualne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wydatki kwalifikujące się do dofinansowania w projekcie

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zainteresowane udziałem w naborze, muszą uwzględnić w swoich wnioskach jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Oprócz nich do wyboru są moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenianie przedsiębiorstw, kompetencje oraz internacjonalizacja. Możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie projektu, składającego się ze wszystkich siedmiu modułów. Moduły mogą być realizowane linearnie, jako następujące po sobie powiązane działania. Jednakże przedsiębiorca może również zdecydować, że do projektu dobierze moduły, w których będzie realizował działania nie koniecznie powiązane z pracami B+R czy wdrożeniem innowacji

Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ